Langegården
våren kjøretur med hest høststemning vinterdag
Besøk Langegården

Gårdens historie

Undervisning

Arrangementer

Dyr

Ta kontakt

Du er her: Langegården Besøksgård /undervisningstilbud og besøkstilbud

fra gårdenAlle besøk på gården tilpasses etter behov og årstid.

Barnehager
får tilbud om hest og vognskyss rundt gården eller å være med når sauene
blir klippet. 

Skoler
I dag har gården avtale med ungdomskoleelever som har valgfag om mat og mattradisjoner. De får innsikt i kretsløpet og lager mat etter gamle metoder.
På denne måten lærer de også om konserveringsmåter.

Steinerskolen i Bergen har hatt kulturlandskapsprosjekt i samarbeid med fylkesmannen i Hordaland.