Langegården
våren kjøretur med hest høststemning vinterdag

Besøk Langegården

Gårdens historie

Undervisning

Arrangementer

Dyr

Ta kontakt


Mars


April


Mai

Klipping av sauer,
Vedlikehold av gjerder

Klipping av sauer
Lamming

Sauene slippes på beite
Våronn
Gjødsling og jordarbeid

landskapsbilde

De forskjellige årstidene har ulike oppgaver på gården. Klikk på bildene over